DomůWeb Jirky Khuna jaroslava.khunova ZAVINAC seznam.cz 

Aplikaci informací této webové stránky podstupujete na vlastní riziko!

Výskyt onemocnění u morčat registrovaných chovatelů v ČR

V rámci mé bakalářské práce jsem se rozhodla vedle literární rešerše z českých a zahraničních informačních zdrojů provést dotazníkový průzkum mezi registrovanými chovateli morčat v České republice. Na základě připraveného dotazníku bylo mým cílem vyhodnotit, s jakými nemocemi se čeští chovatelé nejčastěji střetávají a jak tyto onemocnění léčí. Prezentované výsledky výzkumu se opírají o odpovědi 179 oficiálních chovatelů morčat České republiky. Pro úplnost - z celkového počtu těchto chovatelů 39 % chová více jak 15 morčat; 34 % chová 6 až 15 morčat; zbývajících 28 % chovatelů má 5 a méně morčat. Pro výpočet hodnot byl použit aritmetický průměr.

Celková četnost jednotlivých onemocnění

V rámci průzkumu se chovatelé měli možnost vyjádřit k otázce, s kterými třemi nemocemi se setkávají nejčastěji. Na tuto otázku odpovědělo celkem 44 respondentů. Do žebříčku četnosti jsem vyhodnotila pět onemocnění, která chovatelé udávali nejčastěji. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce:

Nemoc

% výskytu

Plísně

55%

Všenky

36%

Poranění očí

25%

Svrab

16%

Problém s porodem

14%

Copyright © 2012 Kontaktujte mě
All rights reserved
Hodinová asistentka | Blog Jiřího Khuna