DomůWeb Jirky Khuna jaroslava.khunova ZAVINAC seznam.cz 

Aplikaci informací této webové stránky podstupujete na vlastní riziko!

Onemočnení v oblasti očí, uší, nosu a krku

Oči, uši a noc a jsou, stejně jako u jiných živočichů, důležitými smyslovými orgány a o to zřejmější tyto nemoci u morčat jsou. Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, zhruba 50 % chovatelů se setkalo s nemocemi očí (poranění vzniká např. zrnem z obilovin či sena, které morčeti poškodí duhovku nebo po útoku jiného morčete); čtvrtina s problémy spojenými se stáčením hlavy. Naopak nemoci uší a nosu bývají dle výsledků průzkumu spíše výjimečné.
S problémy poranění očí se chovatelé nejčastěji střetávají u novorozených morčat. V případě poranění oka volí chovatelé raději domácí ošetření a pouze pokud to závažnost poranění vyžaduje, přichází na řadu veterinární léčba. Nejčastějšími způsoby domácí léčby je použití očních mastí a kapek - oční kapky Ophthalmo-Septonex, oční mast Ophthalmo-Framikoin (u masti hlásí chovatelé lepší výsledky než v případě kapek), oční kapky Floxal. Jestliže jmenované přípravky v léčbě selhávají, přichází na řadu léčba antibiotiky (např. pomocí Maxitrolu).
Ke stáčení hlavy dochází často na základě stresových situací u morčat – účast na výstavách, nové prostředí, apod. Pokud ke stáčení hlavy u morčete dochází, je nezbytné (pokud je to možné) dostat morče ze stresové situace a pomocí výživových preparátů (vitamin B, glykopur) doplnit morčeti energii. S ostatními příčinami stáčení hlavy se chovatelé dle výsledků průzkumu příliš nesetkávají.

Výskyt onemocnění v oblasti očí, uší, nosu a krku mezi českými chovateli
Výskyt onemocnění v oblasti očí, uší, nosu a krku mezi českými chovateli

 

Způsob léčby onemocnění v oblasti očí, uší, nosu a krku mezi českými chovateli
Způsob léčby onemocnění v oblasti očí, uší, nosu a krku mezi českými chovateliCopyright © 2012 Kontaktujte mě
All rights reserved
Hodinová asistentka | Blog Jiřího Khuna