DomůWeb Jirky Khuna jaroslava.khunova ZAVINAC seznam.cz 

Aplikaci informací této webové stránky podstupujete na vlastní riziko!

Onemočnení močového a rozmnožovacího ústrojí

U nemocí močového a rozmnožovacího ústrojí z výsledků průzkumu vyplývá, že celkově se jedná o velmi málo frekventovaná onemocnění. Výjimkou tvoří tři zdravotní poruchy, které jsou všechny spojeny s graviditou a porody: předčasné porody a potraty, dystokie (těžký porod) a ketóza (toxémie) gravidních samic.

Výskyt onemocnění močového a rozmnožovacího ústrojí mezi českými chovateli
Výskyt onemocnění močového a rozmnožovacího ústrojí mezi českými chovateli

S porodními a poporodními komplikacemi jsem se s výjimkou toxémie gravidních samic v literární rešerši nezabývala a to jednak s ohledem na předepsaný rozsah bakalářské práce a jednak proto, že se nejedná o klasickou „zdravotní poruchu“. O to více byly překvapující výsledky, kdy chovatelé udávali častý výskyt právě komplikací souvisejících s graviditou a porodem, navíc s dosti negativními zkušenostmi co se týče prognózy.

Způsob léčby onemocnění močového a rozmnožovacího ústrojí mezi českými chovateli
Způsob léčby onemocnění močového a rozmnožovacího ústrojí mezi českými chovateli

U toxémie panuje mezi chovateli takřka většinová shoda – pokud je samice zasažena, ve většině případů se jí nepodaří zachránit. Část chovatelů řeší problém podáváním glukózy, injekčně vitamin C a dokrmování  RodiCare Instant s tím, že nemoc se tímto způsobem podařilo vyléčit v méně než 10% případů. Ani včasná pomoc zvěrolékaře většinou nevede k pozitivním výsledkům, nepřežívá samice ani mláďata. V některých případech se mláďata podařilo zachránit, ale většinou uhynou do 3 dnů.
Těžké porody, předčasné porody a potraty vedou většinou ke stejnému důsledku jako v případě toxémie gravidních samic. Při těžkých porodech samička častokráte zemře a stejně dopadají i mláďátka (umírají ještě před narozením nebo pár dní po něm). Několik chovatelů upozorňuje, že riziko těžkých porodů lze částečně ovlivnit věkem „prvorodiček“. Samička morčete by měla poprvé porodit nejpozději v 10. měsíci života. Od 11. měsíce začíná u samiček docházet k fyziologickým změnám, které u prvorodiček zvyšují pravděpodobnost problémů s porodem.
Ostatní z této oblasti onemocnění uvedených v dotazníku měli jen sporadický výskyt.


Copyright © 2012 Kontaktujte mě
All rights reserved
Hodinová asistentka | Blog Jiřího Khuna