DomůWeb Jirky Khuna jaroslava.khunova ZAVINAC seznam.cz 

Aplikaci informací této webové stránky podstupujete na vlastní riziko!

Nemoci dýchacího ústrojí

Dýchací obtíže bývají jedním z vůbec nejčastějších onemocnění morčat. Vycházejí jak z horních cest dýchacích (z nosu, hrtanu, průdušnice), tak z dolních cest dýchacích (z průdušek, plic), mohou být i kombinované. (Velenská 2007) dále uvádí: „Někdy infekce, začínající jako rhinitida (zánět dutiny nosní s výtokem), sestupuje dolů a vzniká pneumonie. Zvíře, které trpí dechovou nedostatečností, se snadno unaví, hodně odpočívá, při dýchání si pomáhá celým tělem, hlavně břichem, dech je buď zrychlený a povrchní (postižení plic) nebo prodloužený (překážka v dýchacích cestách).“

Dýchací ústrojí u morčat se ničím neliší od ostatních savců. Morče dýchá zásadně nosem; dýchání prostřednictvím tlamičky signalizuje, že u morčete není něco v pořádku. Z onemocnění se vyskytuje především rýma infekčního původu, zánět průdušek a zápal plic (Richardson 2000). Jak nabádá (Vítková 2006), morče u kterého zpozorujeme některé z možných příznaků, by se vždy mělo nechat vyšetřit zvěrolékařem. (Michlíčková, Křížová, 2008): „U morčat neplatí tak jako u lidí, že nachlazení je lehké onemocnění, právě naopak.“

K původcům respiratorních infekcí patří vůbec nejčastěji bakterie. (Knotková, Knotek 2000) uvádějí jako nejběžnější bakteriální původce dýchacích cest Streptococcus pyogenes, Diplococcus pneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae. Dalšími původci respiračních obtíží mohou být i viry (adenoviry), plísně (ze sena, z vlhké podestýlky), nádory (plicní adenomy) a alergie (seno, prašná podestýlka). K onemocnění jsou náchylnější zvířata, která mají nedostatek vitaminu C, jsou vystavena průvanu, případně stresu (např. v podobě častých převozů) a zvířata oslabená. Morče se může také infikovat od ostatních domácích mazlíčků (přímým kontaktem, kapénkovou cestou). Co se člověka týče, může při těžkých bakteriálních zánětech plic své morče nakazit. Chřipka a nachlazení se na morče z člověka nepřenesou, jedná se totiž o virové onemocnění, které morče neinfikuje (Hůlková 2008).

Dle (Richardson 2000) existuje několik symptomů, které mohou signalizovat potencionální problémy dýchacího ústrojí:

  1. Kýchání - v přiměřené míře je přirozeným chováním každého morčete. Nejčastěji se lze s kýcháním setkat, pokud je morče v prašném prostředí (seno, hobliny). Nezdravým jevem je, pokud morče kýchá již delší dobu, nebo pokud kýchání morčete doprovází hlen a hnis; to by mohlo znamenat závažnější zdravotní komplikace (např. bakteriální infekce).

  2. Rýma - častokráte ukazuje na problémy s horními a dolními cestami dýchacími

  3. Kašel - při postižení průdušek a průdušnice

Bakteriální pneumonie

(Hájková 2005): „Králíci, psi a primáti běžně hostí bakterii Bordetella bronchiseptica a mnoho dalších druhů zvířat bakterii Streptococcus pneumoniae. K pneumoniím vyvolaným těmito bakteriemi jsou velmi náchylná morčata, proto se nedoporučuje je chovat například společně s králíky v králíkárně. U postižených zvířat se objeví nechutenství, ztížený dech, výtoky z nosu a očí. Vzniká hnisavá bronchopneumonie; při infekci streptokokem i zánět pohrudnice a osrdečníku. Dostane-li se infekce do ucha, začne zvíře naklánět hlavu ke straně a ztrácí rovnováhu. Vyšetření morčat s pneumonií je třeba provádět s největší opatrností, protože jejich náchylnost ke stresu může v tomto případě vést k šoku a smrti zvířete. Léčebně se podávají antibiotika, podpůrně tekutiny, vitamin C a kyslík, je-li možnost.“  Současně s aplikací antibiotik je důležité podávat probiotika pro znovuosídlení přirozené střevní mikroflory, a sice 1 - 2 hodiny po aplikaci antibiotik ( např. Hylak forte, Lacidofil, Probican pasta). Nezbytné je též zajistit klid a teplo. Vhodná je i izolace morčete od ostatních (Hůlková 2008). Můžeme morčeti také nabídnout echinaceu pro podpoření jeho imunity - pokud máme rostlinu, můžeme dát listy, pokud ne, je možné podat i echinaceový sirup (Michlíčková, Křížová, 2008). (Becková 2008) zase navrhuje pro podpoření organismu použití Bachových květů v kapkách z lékárny.

Zápal plic

Zápalem plic je zánět plicní tkáně, různé stupně závažnosti.  Může být zapříčiněn bakteriemi, viry i jinými organismy. Příznaky zápalu plic jsou podobné jako u ostatních nemocí dýchacího ústrojí – dýchavičnost, kýchání doprovázené rýmou a kašlem. Může se také objevit nechuť k jídlu, naježení srsti a teplota. Zápalem plic jsou nejčastěji postiženi jedinci s oslabenou imunitou a i přes včasnou veterinární léčbu se morče nemusí povést zachránit.


Copyright © 2012 Kontaktujte mě
All rights reserved
Hodinová asistentka | Blog Jiřího Khuna