DomůWeb Jirky Khuna jaroslava.khunova ZAVINAC seznam.cz 

Aplikaci informací této webové stránky podstupujete na vlastní riziko!

Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění se u morčat naštěstí nevyskytují příliš často. Pokud se vyskytnou, postihují téměř vždy pouze starší zvířata. Bouličky nacházející se poměrně často v podkoží nebývají nádory, ale abscesy a ucpané tukové žlázy. Nádory se často vyskytují na dýchacích cestách (plicní adenomy), setkáváme se i s nádory mléčné žlázy. U morčat (i u samců), jak uvádí (Hájková 2005), jsou nádory mléčné žlázy vesměs nezhoubné (asi jen 30% bývá karcinomů), které jsou lokálně invazivní, ale málokdy metastazují (při odoperování je vhodné odstranit i regionální mízní uzlinu). Úspěšnost léčby nádorového onemocnění je vždy závislá na mnoha faktorech. (Vítková 2006, Schippers  1999, Hájková 2005).

Leukémie

Jak uvádí (Vítková 2006), jedním z nejčastějších nádorů vyskytujících se u morčat lymfosarkom (nádorové bujení mízní tkáně). Původce tohoto bujení je retrovirus typu C. Nemocná zvířata jsou očividně ve špatné kondici, jsou vyhublá i když potravu přijímají normálně. Jejich srst často mívá zhoršenou kvalitu s větším výskytem lupů. Morčata mají zvětšené mízní uzliny (najdeme je při zadních obloucích dolních čelistí).


Zvětšené mízní uzliny ale nemusí nutně znamenat nádorové bujení, jak uvádí (Vítková 2006): „Může se jednat o pouhé fyziologické zvětšení díky právě probíhající infekci v organismu nebo příčinou větší velikosti může být absces (cervikální lymfadenitida). K rozlišení, o jaký proces se jedná, použijeme aspiraci obsahu bouličky, případně i biopsii (vyjmutí části nebo celého útvaru) s následným provedením histologického vyšetření. Lze také odebrat krev a stanovit počet leukocytů, který při leukémii vykazuje výrazné překročení normálních hodnot“. Potvrdí-li se leukémie, je léčení beznadějné a nejlepší varianta je eutanazie.


Copyright © 2012 Kontaktujte mě
All rights reserved
Hodinová asistentka | Blog Jiřího Khuna